Waarom een vertrouwenspersoon

U wilt het beste voor uw personeel en doet er alles aan om iedereen met plezier te laten werken. U leeft de Arbowet na zorgt voor beleid en maatregelen om medewerkers zoveel mogelijk te beschermen tegen ongewenst gedrag. Toch kan het voorkomen dat een medewerker zich niet veilig voelt of dat er dingen gebeuren die de medewerker als ongewenst ervaart of heeft ervaren. Vanuit goed werkgeverschap is een externe vertrouwenspersoon in uw organisatie vanzelfsprekend.

Sinds 1 juli 2016 geldt de Wet Huis voor Klokkenluiders.  Uit deze Wet vloeien verplichtingen voor u als werkgever voort. Deze wet geldt voor elke organisatie met meer dan 50 werknemers. Dit houdt onder meer in dat de werkgever zorgt voor een veilige meldregeling vermoedens misstanden en voor het faciliteren dat een potentiële melder iemand in vertrouwen kan raadplegen. Het aanstellen van een externe vertrouwenspersoon integriteit ligt voor de hand.

Een integere en gecertificeerde vertrouwenspersoon kan in veel gevallen voorkomen dat situaties escaleren of dat uw organisatie (onnodig) imagoschade oploopt.
Goed te weten: werkgevers lopen het risico door de rechter te worden aangesproken als er onvoldoende inspanning is om te voorkomen dat ongewenst gedrag optreedt of als een veilige meldregeling ontbreekt of niet wordt nageleefd.

Uw vertrouwenspersonen, ongewenste omgangsvormen, integriteit, klokkenluider, arbowet, psa, discriminatie, pesten, seksuele intimidatie, geweld, externe, vertrouwenspersoon, mediator, mediation, bemiddeling, werkgeverschap,organisatie, diensten, hoe werken wij,waarom een vertrouwenspersoon