Uw vertrouwenspersonen

Annemieke Wolff
Website
Stuur een
e-mail
Telefoon 06-30750030

Ellen te Winkel
Website
Stuur een
e-mail
Telefoon 06-14004160

Ongewenst gedrag & Integriteit
Medewerkers kunnen bij ons terecht wanneer ze onverhoopt slachtoffer zijn geworden van ongewenst omgangsvormen, zoals discriminatie, pesten, (seksuele) intimidatie, agressie en geweld. We bieden opvang, begeleiding en nazorg. Ook als een medewerker het vermoeden heeft van een misstand binnen de organisatie, het zogenaamde ‘klokkenluiden’, kan deze terecht bij de externe vertrouwenspersoon. We staan los van de organisatie en verlagen daarmee de drempel voor een medewerker om contact te zoeken.