Hoe werkt een vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon biedt medewerkers een luisterend oor en alle ruimte voor verhaal en emotie. Alles valt onder geheimhouding tenzij het gaat om zware strafbare feiten waarmee de vertrouwenspersoon in gewetensnood komt.

De vertrouwenspersoon staat naast de medewerker en neemt het probleem niet over. De medewerker heeft de regie.
De vertrouwenspersoon inventariseert wat belangrijk is als het gaat om hoe nu verder in deze situatie en bespreekt de ‘mogelijkheden’.

Samen worden de voor-en nadelen van de ‘oplossingen’ in kaart gebracht. De medewerker wordt geholpen een eigen passende keuze te maken. De vertrouwenspersoon begeleidt dit hele proces. Maar … de medewerker mag ook alleen zijn/haar hart luchten en er verder niets mee doen.

Uw vertrouwenspersonen, ongewenste omgangsvormen, integriteit, klokkenluider, arbowet, psa, discriminatie, pesten, seksuele intimidatie, geweld, externe, vertrouwenspersoon, mediator, mediation, bemiddeling, werkgeverschap,organisatie, diensten, Hoe werkt een Vertrouwenspersoon