Diensten

Je hebt 2 soorten diensten:

Wat is het verschil?

Bij de Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen kan een medewerker terecht voor zaken in de omgang, communicatie en manier van leidinggeven, die de medewerker kwetste.
Ze hebben tot doel of gevolg dat hij/zij zich niet veilig voelt op het werk.
Het kan gaan over pesten, intimidatie, seksuele intimidatie agressie en geweld en discriminatie. Belangrijk hierbij is dat de medewerker bepaalt wat kwetsend is, wanneer er een grens is overschreden en dat hij/zij weet van het recht op een veilige werkplek.

Bij de Vertrouwenspersoon Integriteit kan de medewerker (vermoedens van) misstanden veilig melden. Het gaat om zaken die schadelijk zijn voor de organisatie.
Bijvoorbeeld: diefstal, fraude, machtsmisbruik, schenden van regels, niet integer gedrag.

Steeds meer Vertrouwenspersonen combineren de functie van Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen met die van Vertrouwenspersoon Integriteit.
Bij Uw Vertrouwenspersonen kunt u voor beide vormen terecht.Uw vertrouwenspersonen, ongewenste omgangsvormen, integriteit, klokkenluider, arbowet, psa, discriminatie, pesten, seksuele intimidatie, geweld, externe, vertrouwenspersoon, mediator, mediation, bemiddeling, werkgeverschap, diensten, organisatie