Uw organisatie en Uw Vertrouwenspersonen

Uw organisatie

Uw Vertrouwenspersonen biedt de ondersteuning en begeleiding aan medewerkers die zich slachtoffer voelen van ongewenste omgangsvormen binnen uw organisatie. Verder adviseren wij leidinggevende bij vragen over ongewenste omgangsvormen en integriteit op de werkvloer.
De leidinggevende kan de vertrouwenspersoon bijvoorbeeld consulteren over: hoe begeleid ik mijn medewerker, hoe verloopt de procedure nu verder, enz. Het kan ook gaan over meer inhoudelijke zaken: uw visie of over de emoties die spelen. Soms heeft u alleen behoefte aan een second opinion: “Doe ik het zo goed?”

Ervaringen laten zien dat ingewikkelde kwesties waarbij de emoties soms hoog oplopen, vaak op een eenvoudige manier met een vertrouwenspersoon opgelost kunnen worden. Een gesprek met de vertrouwenspersoon maakt de situatie veelal behapbaar en daarmee de aanpak van het probleem eenvoudiger. Het resultaat in veel gevallen is dat mensen weer lekker in hun vel zitten.
Het aanstellen van een externe vertrouwenspersoon kan eventuele escalatie van ongewenst gedrag of integriteit kwesties voorkomen. Dit zorgt voor een prettige en open werksfeer waarin medewerkers productiever zijn en er minder verzuimen.

Uw Vertrouwenspersonen

Uw Vertrouwenspersonen is een samenwerking van gecertificeerde vertrouwenspersonen op het gebied van ongewenste omgangsvormen en integriteit. Wij bundelen onze krachten om u zo optimaal te ondersteunen. Zo zorgen wij voor deskundige vervanging tijdens vakantie en/of ziekte. Wij garanderen u dat onze vertrouwenspersoon 100% voor u beschikbaar is.

Uw Vertrouwenspersonen ondersteunt bij goed werkgeverschap zoals de psychosociale arbeidsbelasting. Wij adviseren over beleid ongewenste omgangsvormen & integriteit en de klachtenregeling/procedure, wat mag wel en wat niet. Daarnaast geven wij voorlichting in de organisatie over ongewenst gedrag en integriteit. De korte lijnen binnen
Uw Vertrouwenspersonen zorgen voor kennisuitwisseling en intervisie. De geografische spreiding van onze vertrouwenspersonen zorgt ervoor dat er een vertrouwenspersoon bij u in de buurt zit. Wij geven op aanvraag voorlichting over het omgaan met ongewenst gedrag en integriteit. En kunnen u ondersteunen bij het maken van beleid voor uw organisatie.

Uw Vertrouwenspersonen zijn gecertificeerde vertrouwenspersonen en aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV).

Uw vertrouwenspersonen, ongewenste omgangsvormen, integriteit, klokkenluider, arbowet, psa, discriminatie, pesten, seksuele intimidatie, geweld, externe, vertrouwenspersoon, mediator, mediation, bemiddeling, werkgeverschap,